Banden Wielen Service Nieuws Route

Veilig banden repareren eist inzicht en vakmanschap

Met een trefkans van eens per 120.000 km is een lekke band een weinig voorkomend verschijnsel. Maar slecht uitgevoerd herstel brengt hierin snel verandering... Een bandreparatie is altijd net zo goed als degene die haar heeft uitgevoerd. Voor veilig herstel komt heel wat om de hoek kijken

Aan de basis van ‘t verantwoord repareren van banden staat
het kunnen zien wat je doet. Bij een inspectie van de bandbinnenkant komt eventuele schade aan koordlagen of
de gordel onder het loopvlak meteen aan het licht.
Daarna kan met zekerheid worden bepaald of herstel
mogelijk en acceptabel is.

Blind vertrouwen
In Duitsland is het plakken van autobanden vanaf snelheidsklasse H verboden. Een band waarmee is (door)gereden zonder lucht mag daar nooit gerepareerd worden.
Voor ons lagelanders klinken dit soort beperkingen als overdreven streng, al moet worden toegegeven dat als ‘r één land bestaat waar dagelijks wordt geoefend in plankgas rijden, dit Duitsland is.
Hoe dan ook, een aanpak om banden te repareren van buitenaf (zonder demontage) in blind vertrouwen dat de ‘prop’ wel zal blijven zitten en geen inwendige beschadigingen zijn opgetreden van de dragende delen of de luchtdichte laag is zelden aanvaardbaar.

Verborgen gevaren
Vooral wanneer met een leeglopende band is doorgereden, wordt vaak een zogenaamde olifantenhuid geconstateerd. Dan is het rubber aan de binnenzijde van de band meer gerekt dan het polyester of staal in het karkas. Het rubber kan niet meer terugkomen in de uitgangspositie. Hierdoor ontstaat een donkere rand; olifantenhuid wordt daarom ook wel marmering genoemd. Wanneer een dusdanig in sterkte aangetaste band weer in omloop wordt gebracht, mag worden gesproken van een aanslag op de verkeersveiligheid.

Duidelijkheid
Begrenzing van het lek alvorens tot reparatie over te gaan, vormt een basisvoorwaarde voor een betrouwbare bandreparatie. Wordt dit nagelaten, hetgeen altijd zo is bij herstel van buitenaf, dan bestaat gevaar dat na ‘t opnieuw in gebruik nemen van de band het lek weer openscheurt... Bij een ‘mooie’ beschadiging, zoals een niet te dikke spijker die zich loodrecht in het loopvlak heeft geboord, valt het risico op doorscheuren wel mee. Maar schades zijn zelden mooi. Met name V-vormige insnijdingen vragen de nodige aandacht. In de werkplaats van Mensink Banden en Wielen wordt gewerkt met technische tabellen afkomstig van fabrikanten van banden en -reparatiematerialen. Ze geven in eerste instantie duidelijke criteria voor ‘t al dan niet toelaatbaar zijn van een reparatie aan de hand van onder andere de vorm, de grootte en de plaats in het loopvlak waar het lek zich bevindt. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de snelheidsindex. Na demontage van de band helpen de tabellen bij het opstellen van het aanvalsplan dat leidt naar 100% verantwoord herstel.

Runflat banden
Runflat-systemen maken het mogelijk om met een lekke band door te rijden tot een bandenservicebedrijf. Reparatie is theoretisch mogelijk - en in Nederland ook toegestaan - al dient uiterst nauwkeurig en volgens een checklist te worden gewerkt. Uit onderzoek is gebleken, dat de inspectie zo’n zeventig procent van het eindresultaat bepaalt. Op gevoel een beetje aanprutsen is absoluut uit den boze. Dat hebben de Mensink-medewerkers overigens altijd al begrepen.