Banden Wielen Service Nieuws Route

BANDENSPANNING; Kijk "s wat beter naar uw banden

VEILIG OP WEG.
Te lage bandenspanning en te weinig profiel kunnen
gevaarlijk zijn. De auto heeft minder grip op de weg omdat
het loopvlak van de band niet helemaal op de weg rust en eventueel water op het wegdek niet snel genoeg wordt afgevoerd.Dat betekent een langere remweg en groter slipgevaar. Zo neemt de kans op ongelukken aanzienlijk toe. Kortom de juiste bandenspanning verhoogt uw veiligheid.

STIKSTOF ALS BANDENVULLING
Zo’n twintig procent van de buitenlucht bestaat uit zuurstof.
Dat is goed nieuws voor alles wat leeft, maar enigszins een aantasting van de luchtdichtheidsreputatie van banden. Zuurstofmoleculen namelijk, zijn door hun bijzondere
structuur in staat om dwars door het rubber heen te
ontsnappen. Iets waarin bijvoorbeeld stikstof (meer dan
78% van de lucht die we inademen) veel minder bedreven is. Een band opgepompt met buitenlucht verliest drie- tot viermaal zo snel z’n spanning als een band gevuld met (bijna) zuivere stikstof.

Louter voordelen
Iedere luchtband voelt zich prettig met een stikstofvulling. Dus niet alleen banden voor bedrijfswagens en personenauto’s (de goed verborgen reserveband niet te vergeten) maar ook caravan-, aanhangwagen-, scooter en motorfietsbanden. Omdat een band gevuld met stikstof, ondanks langdurige verwaarlozing, vrijwel de optimale druk vasthoudt, zijn brandstofbesparingen mogelijk van 2% tot 5%. Onafhankelijke praktijktesten wijzen op een tot vijfentwintig procent langere (en veiligere) levensduur dankzij een stabiele spanning.
Voor het wegtransport kan aan het lijstje met voordelen worden toegevoegd dat stikstof minder snel opwarmt dan lucht. Hierdoor daalt de kans op een klapband. Stikstof is een inert gas, een blusmiddel eigenlijk. Het levert een extra veiligheidsbijdrage aan het vervoer van brandbare stoffen.

Sensoren
Nieuwe auto’s krijgen in toenemende mate druksensoren mee, die continu de bandendrukken monitoren. Op het eerste gezicht lijkt dit stikstofvulling minder belangrijk te maken, maar het omgekeerde is ‘t geval. In tegenstelling tot perslucht, die bijvoorbeeld verkrijgbaar is bij benzinestations, bevat door Mensink Banden en Wielen geleverde stikstof absoluut geen waterdamp, geen olieresten en geen vuil. De wielsensoren van een bandendrukbewakingssysteem bevatten de nodige elektronica en een batterijtje, dat ze een aantal jaren van spanning moet voorzien. De producenten verzekeren weliswaar dat de gevoelige delen betrouwbaar zijn verpakt, maar de praktijk geeft een minder rooskleurig beeld. Door op zeker te gaan met zuivere, kurkdroge, stikstof daalt de storingskans tot het absolute minimum.